Diweddariad ar Bencampwriaethau Saethu'r Gymanwlad - Chandigarh, India 2022

Diweddariad ar Bencampwriaethau Saethu'r Gymanwlad - Chandigarh, India 2022

Diweddariad ar Bencampwriaethau Saethu'r Gymanwlad - Chandigarh, India 2022

 

Pencampwriaethau Saethu'r Gymanwlad. Chandigarh, India 2022. Dros yr wythnosau diwethaf, bu llawer o wybodaeth am Saethu a Saethyddiaeth yn cael ei chystadlu yn Chandīgarh India 2022. Tua. 150 milltir i'r gogledd o New Delhi

  • Ym mis Ionawr, cyflwynodd India gynnig 84 tudalen i CGF yn arwydd o'r bwriad i redeg yr un rhaglen ddigwyddiadau ag Gold Coast trwy ychwanegu dau o ddigwyddiadau parau Cymysg ISSF. Heb ei nodi pa ddau ddigwyddiad ond mae'n debygol o fod yn Reiffl Awyr a Phistol Awyr. ond rydym yn aros am y manylion.
  • Bydd Rifle Fullbore yn y rhaglen, ond ni nodwyd y lleoliad. Fel y gwyddom, nid oes gan India draddodiad Fullbore felly mae'n debyg y bydd yn defnyddio'r ystod a adeiladwyd ar gyfer Gemau 2010, ychydig i'r de o Delhi, tua 175 milltir o'r prif weithgaredd yn Chandigarh.
  • Mae India wedi ymrwymo'n llawn i ariannu 358 o athletwyr wedi'u dosbarthu gan ddefnyddio cofnodion yr Arfordir Aur fel canolfan. Byddai'r cyllid hwn yn cynnwys teithio, llety, cludiant yn India a phrydau bwyd. Bydd darpariaeth i wledydd fynd y tu hwnt i'r lefelau a ariennir ar eu cost eu hunain. (er gwybodaeth 2018 tîm CG Cymru oedd 11 athletwr a phum aelod o staff).
  • Bydd y niferoedd hyn yn annibynnol ar gap mynediad cenedlaethol CGF ar gyfer Birmingham. Bydd cofnodion Saethu a Saethyddiaeth hefyd.
  • Bydd y ceisiadau ar sail Gemau'r Gymanwlad yn hytrach na sail CSF, yn yr ystyr y bydd yn ddau y wlad fesul digwyddiad yn hytrach na thri.
  • Bydd Rheolau Cymhwyster CGF llawn yn berthnasol. Erthygl 25 o gyfansoddiad CGF • Bydd gweithgaredd maes chwarae dan reolaeth ISSF / ICFRA.
  • Bydd dwy elfen Birmingham ac India yn gweithredu'n gwbl annibynnol ar ei gilydd yn weithredol ac yn ariannol. Ni fydd gan Birmingham unrhyw ran beth bynnag yn y Saethu na'r Saethyddiaeth.
  • Amserlen, mae hyn yn nwylo Gemau'r Gymanwlad India lle bydd yr holl wybodaeth a gweinyddiaeth yn deillio. Fodd bynnag, bydd yn dilyn patrymau CGF arferol ac yn ôl pob tebyg yn golygu niferoedd mynediad erbyn Gorffennaf 2021.

Gofynnwyd i India gael gwybodaeth gychwynnol i wledydd cyn gynted â phosibl. Er mwyn helpu gyda pharatoi, mae WTSF wedi paratoi copi DRAFFT o Enwebiad Athletwyr 2022 a bydd yn cael ei ryddhau pan fydd gennym yr holl wybodaeth o India a CGW. Mae'r Polisi hwn yn seiliedig ar bolisi Enwebu 2018 ond rhaid nodi bod hyn yn atebol am newidiadau.

Am wybodaeth, Cyfeiriwch at Ddogfen Polisi 2018. # 29 ar wefan WTSF http://www.wtsf.org.uk/pdf.html Wm John Dallimore Cyfarwyddwr Perfformiad Ffederasiwn Saethu Targed Cymru

Ein Partneriaid

^
cyWelsh