Ynglŷn â Ffederasiwn Saethu Targed Cymru

Ffederasiwn Saethu Targed Cymru Cyfyngedig
Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru

Ffederasiwn Saethu Targed Cymru Cyfyngedig (WTSF) yw'r sefydliad a sefydlwyd i fod yn bwynt canolog ar gyfer cyfathrebu â Chyngor Chwaraeon Cymru a Chyngor Gemau'r Gymanwlad yng Nghymru.

Aelodau cyrff WTSF yw Cymdeithas Gwn Awyr Cymru (WAA), Cymdeithas Saethu Targed Clai Cymru (WCTSA), Cymdeithas Reifflau Cymru (WRA) a Chymdeithas Reifflau Tyllau Bach Cymru (WSRA).

Y WTSF yw'r corff cydlynu ar gyfer datblygu cyfleusterau saethu yn ogystal â bod y corff enwebu ar gyfer Pencampwriaethau Ffederasiwn Saethu'r Gymanwlad a thîm saethu Gemau'r Gymanwlad.


Enw cofrestredig: Welsh Target Shooting Federation Limited
Wedi'i gofrestru yng Nghymru
Rhif cofrestredig: 06693905
Cyfeiriad cofrestredig: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, Cymru, CF11 9SW
E-bost cyswllt: ysgrifennydd@wtsf.org.uk


Aelodau Staff

Mae rhestr lawn o aelodau staff ar ein Tudalen Aelodau Staff.

Ein Partneriaid

^
cyWelsh