Cymdeithas Reifflau Smallbore Cymru

Cymdeithas Reifflau Smallbore Cymru

Ynglŷn â Chymdeithas Reifflau Smallbore Cymru

 • Rhedeg pencampwriaethau dan do ac awyr agored - Mae ein Pencampwriaeth Agored 50m bellach yn gyfartal ag unrhyw beth arall yn y DU, gyda chystadleuwyr yn dod o bob rhan o Ewrop. Mae ein holl gystadlaethau 50m bellach yn cael eu saethu ar dargedau electronig o dan amseriadau ISSF.

 • Trefnu a rhedeg

  • Cyrsiau RCO

  • Cyrsiau Hyfforddwr Clwb

  • Cyrsiau Hyfforddwr Clwb

 • Rhedeg carfan ddatblygu sy'n agored i bob aelod sydd â sgiliau sylfaenol sy'n dymuno symud ymlaen ymhellach yn eu Chwaraeon

  • Amrywiol ystodau

  • 2 darged electronig wedi'u prynu ar gyfer saethwyr Datblygu yn unig

 • Datblygu a bwydo i mewn i'r garfan Perfformiad Uchel, darpar athletwyr Perfformiad Uchel

 • Darparu pabell man cyfarfod canolog am ddim ar gyfer cyfarfodydd Cenedlaethol Bisley a'r Alban

 • Dewis a darparu profiad rhyngwladol cyntaf mewn timau ar gyfer

  • Cartrefi Rhyngwladol, Bisley

  • Pencampwriaeth y 4 Gwlad mewn lleoliad Ewropeaidd

 • Dewis a chefnogi aelodau sy'n cystadlu yn y Bencampwriaeth Ranbarthol ar ddechrau wythnos Bisley

 • Darparu bwrsariaeth / nawdd o £ 250 bob blwyddyn i 3 athletwr yn ystod wythnos Bisley

 • Cyngor i aelodau cystadlaethau clwb a sir.

 • Rhedeg y gamp yng Nghymru er budd yr aelodaeth sy'n bwydo i mewn i'r WTSF, y corff llywodraethu cyffredinol ar gyfer saethu.

 • Mae llawer ohono'n dibynnu ar yr hyn y mae aelodau eisiau ei roi yn y Gymdeithas gymaint â'r hyn y mae'r Gymdeithas yn ei ddarparu.

Bydd aelodaeth o'r WSRA yn agored i bob gwladwr o Gymru fel y'i diffinnir - 1. Fe'i ganed yng Nghymru 2. Rhiant Cymreig 3. Wedi'i gartrefu yng Nghymru am gyfnod o ddim llai na 3 blynedd. Am wybodaeth bellach neu os hoffech ymuno, cysylltwch â'r WSRA trwy glicio ar y botwm hwn.

Dolen gwefan Cymdeithas Reifflau Smallbore Cymru

Ein Partneriaid

^
cyWelsh