Cymdeithasau

Associations of The Welsh Target Shooting Federation

Who are the members of the WTSF?

The Welsh Target Shooting Federation (WTSF) represents five target shooting associations at a national level for governance, funding, and international competitions.

Y pum aelod-gymdeithas yw;

Mae'r WTSF yn cynrychioli'r aelod-gymdeithasau a'u haelodau i Chwaraeon Cymru, Tîm Cymru, Llywodraeth Cymru, Saethu Prydain, a chyrff eraill. Mae'r WTSF yn gweithio tuag at rwydwaith saethu targed ffyniannus yng Nghymru, gan hyrwyddo cyfranogiad saethu targed, cyfleusterau, digwyddiadau. Mae'r WTSF hefyd yn dewis ac yn cefnogi athletwyr o Gymru i gystadlu ar lwyfan y byd yng Ngemau'r Gymanwlad a digwyddiadau mawr eraill.

Ein Partneriaid

^
cyWelsh