Newyddion am Coronafeirws

DATGANIAD AR DDYCHWELYD I HYFFORDDIANT AR GYFER ATHLETAU ELITE AC AIL-AGOR CLWBIAU A THALU SIOPAU

15th Mai 2020

Yng ngoleuni'r cyhoeddiadau a wnaed gan UK Sport a British Shooting ar ddychwelyd i hyfforddiant Elite yn Lloegr, a'r cyngor ar ailagor clybiau a meysydd saethu a wnaed gan y CPSA, NRA a NSRA, Ffederasiwn Saethu Targed Cymru (WTSF) hoffwn ddarparu eglurder ynghylch yr hyn y mae hynny'n ei olygu i Saethu Targedau yng Nghymru.

 

Mae'r canlynol yn ddatganiad ar ran y WTSF gan Martin Watkins, Cadeirydd y Bwrdd Rheoli.

 

Mae'r WTSF, fel Corff Cydlynu Cymru ar gyfer Saethu Targedau yng Nghymru, yn ddarostyngedig i gyfyngiadau Llywodraeth Cymru fel y maent ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd mae'r cyfyngiadau hyn hefyd yn berthnasol i'r cyfleusterau hyfforddi yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru ac i Glybiau Saethu a Thiroedd yng Nghymru.

 

Rydym yn croesawu rhyddhau cyfyngiadau yn Lloegr, gan y bydd hyn yn galluogi ein cydweithwyr yn British Shooting i weithredu cynlluniau dychwelyd i hyfforddiant ar gyfer athletwyr Elitaidd a bydd yn galluogi Clybiau Saethu a Thiroedd ledled Lloegr i ailagor o dan arweiniad y Cymdeithasau Cenedlaethol. Byddwn yn parhau i gynnal cysylltiadau cryf â nhw trwy'r sianeli presennol a byddwn yn arsylwi ar eu cynnydd dros yr wythnosau i ddod.

 

Bydd Ffederasiwn Saethu Targed Cymru yn parhau i weithio gyda Chwaraeon Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru ar amseriadau ar gyfer dychwelyd Saethu Targed yng Nghymru.

Ein Partneriaid

^
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh