Rydym yn recriwtio Cyfarwyddwr Ariannol newydd!

Rydym yn recriwtio Cyfarwyddwr Ariannol newydd!

Gwasanaethwyd y WTSF yn dda iawn am 9 mlynedd gan y cyn Gyfarwyddwr Ariannol Paul Donovan, diloch yn fawr Paul! Rydym yn recriwtio Cyfarwyddwr Ariannol newydd i gynorthwyo gyda'r oruchwyliaeth, y craffu a'r gefnogaeth briodol ar gyfer staff WTSF sy'n gweithredu ein cynllun strategol newydd ar gyfer dyfodol saethu targed Cymru.

Diddordeb? Sut i wneud cais:

Mae Ffederasiwn Saethu Targed Cymru wedi ymrwymo i recriwtio bwrdd amrywiol, yn seiliedig ar sgiliau, ac mae'n annog ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd fel anabl, BAME, a menywod.

 

I gael mwy o wybodaeth am y swydd a sut i wneud cais cliciwch yma i weld y ddogfen Adobe .PDF.

Ein Partneriaid

^
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh