Perfformiad uchel

Polisi Cyffuriau'r Cwmni fydd Polisi Gwrth Gyffuriau'r DU fel y'i cyhoeddir gan UK Anti-Doping (neu ei olynydd), fel y'i diwygir o bryd i'w gilydd. Cadarnhawyd mabwysiadu Polisi Gwrth Gyffuriau'r DU yn ystod cyfarfod o'r Bwrdd ar 26 Ionawr 2015.

Prif wefan Gwrth-ddopio'r DU yw https://www.ukad.org.uk/, sydd â chysylltiadau â gwefan WADA a Global DRO, ynghyd ag addysg i athletwyr gan gynnwys Rheolau Gwrth Gyffuriau'r DU, Polisi Gwrth Gyffuriau'r DU, y broses ar gyfer cael Eithriad Defnydd Therapiwtig (TUE) a llawer mwy o wybodaeth.

Gellir lawrlwytho copi o reolau Gwrth-dopio diweddaraf y DU o'r dudalen hon: - https://www.ukad.org.uk/

Cyhoeddiadau pellach Gwrth-Dopio y DU y gall ddod o hyd iddynt ar eu Adnoddau tudalen we.

Mae'r Asiantaeth Gwrth Gyffuriau'r Byd (WADA) bydd y wefan yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar athletwr mewn perthynas â dopio, ac mae’n cynnwys Cod Gwrth Gyffuriau’r Byd a’r Rhestr Waharddedig, sy’n rhestr o sylweddau sydd wedi’u gwahardd i athletwyr eu defnyddio. Mae yna hefyd, ymhlith gwybodaeth arall, ganllawiau ar Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUEs), y gellir eu cael os oes angen Sylwedd Gwaharddedig ar athletwr oherwydd cyflwr meddygol.

Dogfen Polisi Gwrth Gyffuriau Saethu Prydain: - Dogfen Polisi Gwrth Gyffuriau Saethu Prydain 2015

Mae'r DRO byd-eang gwefan yn caniatáu i athletwyr chwilio unrhyw fath o feddyginiaeth yr hoffent ei chymryd er mwyn gwirio a oes unrhyw sylweddau wedi'u cynnwys yn y feddyginiaeth sydd wedi'i chynnwys yn Rhestr Waharddedig WADA.

DS  Adolygwyd yr adran gwrth-dopio ddiwethaf ar 6 Medi 2018

Adroddiadau

Grantiau a Chefnogaeth

Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy Sports Wales. Cliciwch y ddolen hon am Gwefan Chwaraeon Cymru

Ein Partneriaid

^
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh